CÔR LLANDDAROG A’R CYLCH

Recordiwyd yng Nghapel Prifysgol Cymru
Y Drindod Dewi Sant
Medi a Hydref 2016
Cyfarwyddwr Cerdd: Meinir Richards
Cyfeilydd: Caradog Williams

Ar gael ar wefan Sain: SAIN SCD2752