Digwyddiadau 

Perfformiadau yn Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen 2017

Corau gwerin plant:
Ysgol Pen Barras - Si hei lwli mabi (tr.)
Heol Y March - Dacw mam yn dwad (tr.) Perfformiad cyntaf

Corau plant:
Heol Y March – Bwrw hen wragedd a ffyn
 
Corau Meibion:
Fflint – Gweddi Affricanaidd (tr.)
Brythoniaid – Salm 23


  
15 Gorffennaf 2017

Perfformiad cyntaf Te Deum i Gôr ac Organ. Cyflwynedig i Gantorion John S Davies ar achlysur deugeinfed pen-blwydd y Côr.

Lleoliad: Eglwys Sant Teilo, Llandeilo, yng nghyngerdd agoriadol Gŵyl Gerdd Llandeilo.

15 July 2017

First performance of Te Deum for Choir and Organ. Dedicated to the John S Davies Singers on the occasion of their fortieth anniversary.
Venue:The Church of Saint Teilo, Llandeilo, in the opening concert of the Llandeilo Music Festival.

  
Perfformiadau yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017
Cystadleuaeth Gorawl Eisteddfodau Cymru:
Côr y Gleision: O Fab Y Dyn
Côr Crymych a’r Cylch: Fe gawn ddawnsio
Côr Dros y Bont: O Fab y Dyn
Côr Dre: Rhyfeddod
Côr Alawon Llŷn: Yma i aros
Grisial: Tyred Arglwydd

Côr Pensiynwyr:
Côr Hen Nodiant: Rhyfeddod

Côr Cymysg:
Côr Eifionydd: Rhyfeddod
Côr Llanddarog a’r Cylch: Ci a chath (perfformiad cyntaf)

Côr Meibion:
Côr meibion Taf: Yfory (trefniant o gân Robat Arwyn)
Côr Meibion Llangwm: O Fab y Dyn
 
  14 Hydref 2017

Perfformiad cyntaf  The Appearance, cantata i gôr cymysg, côr plant, unawdwyr a cherddorfa siambr.
Lleoliad:Y Gadeirlan, Tyddewi.

14 October 2017

First performance of The Appearance, a cantata for mixed choir, children’s choir, soloists and chamber orchestra.
Venue: St David’s Cathedral.

This is the middle cantata of a trilogy, Great is the Story, with words by the Rev. Dr. David M Owen, outlining the story of Jesus Christ – his birth, ministry, death and resurrection. All three works have been commissioned by the Landsker Singers of Pembrokeshire. The first to be performed was The Nativity (2012), originally at St Mary’s Church, Haverfordwest and later at St David’s Cathedral (2013). The first performance of The Fulfilment was given at St David’s Cathedral in 2015.
All performances conducted by Shirley Williams, with Anthony Stuart Lloyd (Bass Baritone) and Georgina Stalbow (Soprano) as soloists with the Westward Chamber Ensemble, and recorded by Tŷ Cerdd.


Rhagfyr 2017
 CURIAD yn cyhoeddi cyfrol newydd o ganeuon clasurol Cymraeg - Y Rhosyn a'r Gwynt ac unawdau eraill
 CURIAD publish a new volume of Welsh classical songs.1 Ionawr 2018
Y Gadeirlan, Tyddewi, Magnificat & Nunc Dimittis (2011) Cantorion John S Davies

1 January 2018
St David's Cathedral,  Maginificat & Nunc Dimittis (2011), John S Davies Singers

  26 & 27 Ebrill 2018
Drama Gerdd newydd,  Dau hanner brawd, (awdur y geiriau: Nan Lewis). Cwmni Myrddin yn Theatr y Lyric, Caerfyrddin

8 Mehefin 2018
Celaeron, Ceredigion,  Drws nesa dros y don (geiriau Ceri Wyn Jones) Côr Cymunedol, fel rhan o ddathliadau daucanmlwyddiant glaniad cenhadon ym Madagascar.Perfformiadau yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018

Cystadleuaeth Gorawl Eisteddfodau Cymru:
Côr Tonic: Gwenllian
Côr Seingar:  O Fab y Dyn
 
Côr Rhaglen o adloniant:
Cr Meibion Taf: Yfory (trefniant o gân Robat Arwyn)
Meibion Marchan; Angen y Gân (trefniant o gân Emyr Huws Jones)
 
Côr Pensiynwyr
Côr Hŷn y Gleision: Y Tangnefeddwyr
 
Côr Ieuenctid
Côr Heol March: Dacw Mam yn dŵad (tr. alaw werin)
Côr y Cwm: Y Meillion Glân (perfformiad cyntaf)
  
Côr Cymysg:
Côr Llanddarog a’r Cylch: Melltith Llyn y Fan (perfformiad cyntaf)
 
Côr Meibion:
Côr Pontarddulais: Salm 150

1 Ionawr 2019
Y Gadeirlan, Tyddewi, 

4 Mai 2019
Perfformiad pellach o'r ddrama gerdd, Dau Hanner Brawd ,  Cwmni Myrddin, Theatr Y Mwldan

11 Mai 2019
Eglwys Dewi Sant, Caerdydd, Côr Philharmonic Caerdydd, Rhuad y Ddraig (perfformiad cyntaf)