Mae modd prynu cerddoriaeth Eric Jones ar wefannau'r cyhoeddwyr canlynol:
Eric Jones's music is available for purchase on the following websites:

Prif gyhoeddwyr y cyfansoddwr
Composer's main publisher
         
Trefniannau corawl o ddarnau ysgafn cyfoes
Choral arrangements of light contemporary pieces

Trefniannau o alawon gwerin Cymraeg 
Arrangements  of welsh folk songs

Alto Publications
(i) Gosodiadau corawl o eiriau Lladin a Saesneg.
(i) Choral  settings of Latin and English texts.

(ii) 'The Nativity'
Cantata Nadolig (geiriau Saesneg) i Gôr SATB,  Côr Plant, Bariton a Soprano, gyda chyfeiliant i organ a cherddorfa siambr. Sgôr lleisiol. Rhannau hefyd ar gael i’w hurio. 
A Christmas Cantata (English words) for SATB Choir, Children's Choir, Baritone and Soprano, with accompaniment for organ and chamber orchestra. Vocal score. Parts also available for hire. 
                                                
(iii) Trefniannau o gyfeiliant 'Y Tangnefeddwyr' (a) i  gerddorfa a (b) i fand pres. Rhannau ar gael i’w hurio.
Arrangements of  the accompaniment of 'Y Tangnefeddwyr'  (a) for orchestra and  (b) for brass band.  Parts available for hire.