Gweithiau heb eu Cyhoeddi
Unpublished works

Mae’r canlynol heb eu cyhoeddi, ond ar gael i’w llungopio trwy drwydded. Samplau hefyd ar gael. Ymholwch trwy’r wefan hon os gwelwch yn dda.
The following have not been published, but are available to photocopy through licence. Samples also available. Please enquire through this website.

SATB
Ave Verum Corpus (3’ a cappella)
Angelus ad virginem (4’30”, + organ)
Puer natus in Bethlehem (4’20”, + organ)
Magnificat and Nunc Dimittis (8’, +organ)
Mi welais lân forwyn (2’45”, a cappella)
Santegryn (4’30” + organ) Fersiwn Edmwnd Prys o’r Ganfed Salm
Ym Mhenrhyn Gŵyr (3’ + piano) geiriau Mererid Hopwood
Cenwch gân (3’10” + piano) addasiadau o emynau Penllyn, Pantycelyn ac anhysbys

SSA
Ar noswyl Nadolig (3’30” + piano) geiriau Arwel John
Catráeth (3’30” + piano) geiriau Gwynn ap Gwilym
Penyberth (4’ + piano, 2 ffidil) geiriau Gwynn ap Gwilym
Sanctus (3’30” + organ) geiriau Cymraeg
Y Cwn Hela (3.45” + piano) geiriau W Rhys Nicholas
Robin Goch (3’, + piano) giriau J Glyn Davies
Yn nheyrnas diniweidrwydd (4’, + piano) geiriau Rhydwen Williams

TTBB
Londonderry Air (3’, a cappella)
Mae’r hwyliau’n llawn (3’30”, + piano) geiriau Tudur Dylan Jones
Mwy o’r wawr na’r machlud (4’30”, + piano) geiriau Tudur Dylan Jones
Bethlem ym mhob calon (4’, + piano, organ, trwmped) geiriau Robat Powell
Cynog Sant (3’50”, + piano ac organ) geiriau Robat Powell
Gloria (5’, + organ) Latin
Sanctus (4’30” + organ) Latin
Psalm 150 (4’15”, + organ) English
Psalm 121 (4’10”, + organ) English

Trefniannau Alawon Gwerin (digyfeiliant)
Y March Glas (SSA)
Ffarwel fo i Langyfelach lon (SSA)
Cadwyn o alawon gwerin (SSA)
Tair hwiangerdd Gymraeg (SSA)
Rew di ranno (SSA)
Dacw Mam yn dwad (SSA)

Sioeau Cerdd

Y Garreg ar y Clos (Sioe gomisiwn Ysgol Bro Myrddin, 2010)
Sgript gan Garry Nicholas, a geiriau’r caneuon gan Mererid Hopwood.
‘Hanes etholiad a therfysgoedd Caerfyrddin yn 1831 trwy lygaid disgyblion yr oes fodern. Cyfle i gwrdd a chymeriadau lliwgar a diddorol y presennol a'r gorffennol a chyfle unigryw i flasu hen hanes y dref.’
Sgôr lleisiol. Rhannau band ar gael i’w hurio.
                                               
Penderyn (Sioe gomisiwn Ysgol Bro Myrddin, 2013)
Awdur – Arwel John
‘Dewch i gwrdd â thrigolion Penderyn, arwyr y werin yn mynnu codi llais yn erbyn anghyfiawnder Crawshay a’i debyg. Cefndir y sioe yw gweithredoedd arwrol Dic Penderyn a Lewsyn yr Heliwr yn erbyn perchnogion y gweithfeydd glo a haearn, 1830. Cawn gyfarfod a chymeriadau lliwgar a diddorol; Lewsyn a Dic, Siân a’i chriw, y Bonheddwr a’r Foneddiges Crawshay a’r effaith a gafodd eu helyntion ar ein hanes ni fel Cymry. Dewch i flasu hanes y cymoedd trwy lygad ddoe a heddiw.’

Sgôr lleisiol. Rhannau band ar gael i’w hurio.
                                                   
Drama Gerdd

Esther (Comisiwn Cwmni Myrddin, 2016)
Awdur – Nan Lewis
‘Yn ein cyfnod ni, mae’r thema a geir yn llyfr Esther yn yr Hen Destament yn frawychus o berthnasol – ysbryd materol, rhagrithiol a dialgar. Ond ar ddiwedd y ddrama hon, seinir nodyn gobeithiol – rhaid dryllio pob mur a chodi pont i groesi pob ffin.’
Sgôr lleisiol.